Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. WMN Dmowskiego 20b. Termin składania ofert do dnia: 31.05.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 20b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Naprawa pokrycia dachu na powierzchni ok. 55m²
  • Usunięcie nieszczelności w pasie rynnowym na odcinku ok. 8mb

Termin składania ofert do dnia: 31.05.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Dmowskiego 20b nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Władysława Kiełczewska, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy