Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. WMN Pileckiego 7. Termin składania ofert do dnia: 25.05.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pileckiego 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych – 15 szt.
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 25.05.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Pileckiego 7 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy