Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. WMN Piwnika Ponurego 16AB. Termin składania ofert do dnia: 30.03.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Wymiana  2 pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP
  • Piony mieszkań kl A 2,5,7 i kl B 3,6,9

Termin składania ofert do dnia: 30.03.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Przeznaczone do wymiany 2 piony. Kosztorys należy złożyć na 1 pion.

WMN  Piwnika Ponurego 16AB nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy