Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. WMN Piwnika Ponurego 7. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Wymiana 11 pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Pozostało do wymiany 11 pionów. Kosztorys należy złożyć na 1 pion.

WMN  Piwnika Ponurego 7 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 263-20-94  660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy