Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. WMN Staropogońska 66-72. Termin składania ofert do dnia: 27.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Staropogońska 66-72 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

WARIANT

1/ Wymiana bezpieczników na bezpieczniki typu S

2/ Wymiana bezpieczników na bezpieczniki typu S wraz z wymianą przewodów

Termin składania ofert do dnia: 27.06.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, ROW III – wymiana bezpieczników na bezpieczniki typu S.

Wspólnota nie posiada przedmiar na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy