Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. WMN Tuwima 5.Termin składania ofert do dnia: 31.07.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tuwima 5  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  1. Remont podestów przed wejściami do klatek;
  2. Wykonanie chodnika (45 mb) z płyt chodnikowych 35 x 35:
    1. na dojściach do klatek na długości 10,5mb x 2
    2. od drogi wjazdowej wzdłuż ogrodzenia do obu klatek 24mb

Termin składania ofert do dnia: 31.07.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  ul. Tuwima 5de nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy