Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. WMN Jodłowa 4. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowa 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana okienek piwnicznych i strychowych”

Okienka w kolorze białym jednolite otwieralno-uchylne.

Uwaga: należy dokonać samodzielnych pomiarów.

Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Katarzyna Drzymont

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy