Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. WMN K.Jadwigi 11-13-15. Termin składania ofert do dnia: 19.02.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. K. Jadwigi 11-13-15 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Wymiana wszystkich pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 19.02.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Kosztorysy należy złożyć na każdy pion oddzielnie.

WMN  K. Jadwigi 11-13-15 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Katarzyna Drzymont

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy