Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. WMN Wrzosowa 2. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wrzosowa 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych – pion mieszkania 3, 4, 9
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Wrzosowa 2 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Katarzyna Drzymont

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy