Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadań:

  • Wykonanie niwelacji terenu ok. 375 m2
  •  Wybranie 15 cm starej ziemi i nawiezienie nowej wraz z założeniem trawnika na powierzchni 375 m2
  • Nasadzenie żywopłotu około 20 mb

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Prosimy o podanie wyceny w mb lub m2

Termin składania ofert: do 30.09.2017r. do godziny 15:00

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr II „Zagospodarowanie terenu za budynkiem Patriotów 5.

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu
Kontakt:  Józef Sadowski 690-042-304      660 512 386 Igor Hauke