Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 8a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na zakup:

używanych silników dźwigów windowych.

Wspólnota sprzeda 2 szt. silników, odbiór we własnym zakresie.Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Drzymont 32-3633218

 

Załączniki: