Zamówienia
Dostawa kotłów gazowych kondensacyjnych. Termin składania ofert do dnia 15.03.2021r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS Spółka z o. o.,  ogłasza konkurs ofert dotyczący dostawy kotłów gazowych w ilości 15 sztuk.

Specyfikacja:

 • Naścienny 2-funkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie o powiększonej mocy na potrzeby wytwarzania c.w.u
 • Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego
 • Klasa efektywności energetycznej: “A” dla c.o., “A” dla c.w.u.
 • Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43x, wyposażenie dodatkowe)
 • Sprawność przy 30% obciążenia do 108,6%.

Dane techniczne:

 • Moc nominalna 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max: 5,2-21,8 kW
 • Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max: 4,8-20,0 kW
 • Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.w.u.): 4,8-26,0 kW
 • Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C: 98,5%
 • Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. częściowego i temp. powrotu 30⁰C: 108,6%
 • Sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomieszczeń ɳs: 93%
 • Efektywność energ. dla podgrzewania wody użytkowej ɳwh: 85%
 • Straty ciepła w trybie czuwania Pstby: 0,04 kW
 • Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne elmax: 0,028 kW
 • Produkcja c.w.u. przy Δt=25⁰C: 14,9 l/min
 • Produkcja c.w.u. przy Δt=35⁰C: 10,62 l/min
 • Zużycie gazu ziemnego E/Lw: 0,52/0,63-2,61/3,91 m3/h
 • Zużycie gazu płynnego PB: 0,20-1,14 m3/h
 • Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa; ≤48dB

Kontakt telefoniczny 32 364 20 25   Łukasz Bański

Termin składania ofert do dnia: 15.03.2021r, do godziny 14:00.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kotły- Kwiatowa Dolina”, bądź przez adres mailowy: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu