Zamówienia
„Pogotowie techniczne dla nieruchomości zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu z podziałem na dwie części” (znak sprawy: ZP/02/MZBM/22)

Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,83565,3f091236bc819f03f1fe886ba591e9b4.html