Zamówienia
„Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu” (znak sprawy: ZP/01/MZBM/22)

Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,78235,e1e052e6c7a80f8c1d4ade510c02f245.html