Zamówienia
Wykonanie instalacji elektrycznej dla kompleksu garaży przy zbiegu ulic Kiepury i Ordonówny w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 5.05.2020r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o., zaprasza zainteresowanych do składania ofert na poniższe zadanie:

„Wykonanie instalacji elektrycznej dla kompleksu garaży przy zbiegu ulic Kiepury
i Ordonówny w Sosnowcu”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej dla 24 sztuk. Szczegółowy zakres prac jest wyszczególniony w przedmiarze robót do pobrania na dole strony w załączniku.

Kontakt telefoniczny 660 527 219 Eugeniusz Belter

Termin składania ofert do dnia: 05.05.2020r.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie oraz sporządzenia kalkulacji cenowej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Elektryka-Garaże”, bądź przez adres mailowy: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: