Zamówienia
Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego dla kompleksu garaży przy zbiegu ulic Kiepury i Ordonówny w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 24.04.2020r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o., zaprasza zainteresowanych do składania ofert na poniższe zadanie:

„Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego dla kompleksu garaży przy zbiegu ulic Kiepury i Ordonówny w Sosnowcu”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej dla 24 sztuk garaży wraz z montażem podziemnym zbiornika bezodpływowego o pojemności 20 m³ zabudowanego pod powierzchnią gruntu.

Poniżej znajduje się przedmiar robót do pobrania .

Kontakt telefoniczny 660 780 941

Termin składania ofert do dnia: 24.04.2020r.

Zobowiązuje sią wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie oraz sporządzenia kalkulacji cenowej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kanalizacja Garaże”, bądź przez adres mailowy: pklimczyk@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: