Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu dla kompleksu garaży przy zbiegu ulic Kiepury i Ordonówny w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 07.05.2020r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o., zaprasza zainteresowanych do składania ofert na poniższe zadanie:

„Wykonanie utwardzenia terenu dla kompleksu 24 sztuk garaży przy zbiegu ulic Kiepury i Ordonówny w Sosnowcu”

Przedmiotem zamówienia jest demontaż i ponowny montaż płyt ażurowych. Obniżenie płyt ażurowych o około 10 cm na warstwie podbudowy. Należy uwzględnić w kosztorysie 80m2 nowych płyt ażurowych z uwagi na ich zniszczenie.

Poniżej znajduje się przedmiar robót do pobrania .

Kontakt telefoniczny 660 780 941

Termin składania ofert do dnia: 07.05.2020r.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie oraz sporządzenia kalkulacji cenowej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Utwardzenie Garaże”, bądź przez adres mailowy: pklimczyk@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: