Zamówienia
„Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o.  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”. Najważniejsze informacje dot. postępowania zostały zawarte w załączonym pliku pod nazwą Informacje Niezbędne do Wyboru Ofert.

Składanie ofert do dnia 08.02.2019 r. do godziny 14:00.