Zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie wyboru ofert na wykonanie zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”.

Składanie ofert do dnia 14.11.2018 r. do godziny 10:00.

Informacja: Dnia 06.11.2018 został zmieniona treść INDWO