Zamówienia
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o.  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie wyboru ofert na realizację zadania pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte zostały w załączonym dokumencie pn. “Informacje Niezbędne do Wyboru Ofert”.

Składanie ofert do dnia 18.12.2018 r. do godziny 10:00.