Zamówienia
Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.03.2021 r. do godziny 14:00.

UWAGA!!! 

W ZWIĄZKU Z DOPRECYZOWANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PONIŻEJ ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY WYKAZ ADRESÓW Z POWIERZCHNIAMI DO KOSZENIA TRAWNIKÓW ORAZ PRZYCINANIA ŻYWOPŁOTÓW. 
Termin składania ofert został zmieniony. Składanie ofert do dnia 02.04.2021 r. do godziny 14:00.

UWAGA! Zmiana godziny: składanie ofert do dnia 02.04.2021r. do godz. 12:30