Zamówienia
“KWIATOWA DOLINA”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych: „BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLINA” ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj.

Numer zamówienia: ZP/04/MZBM/2018

UWAGA! Przedłużono termin składania ofert. Składanie ofert do dnia 13.09.2018 r. do godziny 13:00.

UWAGA! Zmieniono termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy – zgodnie ze złożoną ofertą.

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 601620-N-2018

SIWZ KWIATOWA DOLINA

Załaczniki do SIWZ 1-4 i 7-10

Załącznik nr 5 do SIWZ _umowa_

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-I-projekt-czesc-1

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-I-projekt-czesc-2

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-II

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami 1

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami 2

Pozwolenie na budowę

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500198521-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500198522-N-2018

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania