Zamówienia
Podział geodezyjny działek nr 2241/4, 2451 obręb 0012 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 25.01.2021r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS Spółka z o. o.,  ogłasza konkurs ofert dotyczący podziału działki o NUMERZE EWIDENCYJNYM 2241/4 obręb 0012  przy ul. Żelaznej w Sosnowcu.

Zakres prac:

Scalenie działki 2241/4 obręb 0012 z działką 2451 obręb 0012 a następnie podział scalonych działek zgodnie z wytycznymi właściciela (załącznik do pobrania na dole strony)

Kontakt telefoniczny 32 364 20 25   Łukasz Bański

Termin składania ofert do dnia: 25.01.2021r.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie oraz sporządzenia kalkulacji cenowej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „podział działki Żelazna”, bądź przez adres mailowy: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Załączniki do pobrania: