Zamówienia
Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaprasza zainteresowanych do składania ofert na poniższe zadanie:

“Przewinięcie instalacji gazowej  w miejscach stwierdzonych nieszczelności bez użycia materiału po przeprowadzonych kontrolach szczelności instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych”

 

Kalkulacje cenową należy przygotować w dwóch wariantach.

Wariant 1.

Uszczelnienie instalacji gazowej od zaworu przy gazomierzu do zaworów przy odbiornikach w mieszkaniach

cena jednostkowa za jedno mieszkanie/lokal

Wariant 2.

Uszczelnienie instalacji gazowej od przyłącza, zaworu głównego do zaworów przy gazomierzach.

cena jednostkowa za jeden budynek

Roboty będą wykonywane głównie w lokalach mieszkalnych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót także w lokalach użytkowych.

Po wykonanych pracach instalację gazową należy napełnić oraz  dostarczyć protokół z przeprowadzonej próby szczelności.

Kontakt telefoniczny 32 364 20 30

Termin składania ofert do dnia: 11.12.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy