Zamówienia
Wykonanie nasadzeń drzewostanu po wycince. Termin składania ofert do dnia 07.09.2021r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS – Spółka z o.o.,  ogłasza konkurs ofert na wykonanie nasadzeń drzew  w Sosnowcu.

Zakres prac:

Wykonanie nasadzeń w ilości 3 sztuk drzew z gatunków:

-wiąz szypułkowy lub

-klon czerwony lub

-tulipanowiec amerykański „Aureomarginatum”

o obwodach pni wynoszących przynajmniej 12 cm ( obwód na wysokości 1m od powierzchni gruntu).

Do nasadzeń należy wykorzystać materiał szkółkarski kilkuletni, bez uszkodzeń z zakrytym systemem korzeniowym, prawidłowo ukształtowaną koroną z zachowaniem charakterystycznego dla gatunków i odmian pokroju.

Nasadzenia do wykonania na terenie działki geodezyjnej o numerze 413/50 obręb 0006-Klimontów (ul. Rydza Śmigłego) w Sosnowcu. Termin wykonania nasadzeń do 30.09.2021r.

Kontakt telefoniczny 500-85-55–88

Termin składania ofert do dnia: 07.09.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nasadzenia Klimontów”, bądź przez adres mailowy: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu