Zamówienia
Wykonanie nasadzeń po wycince drzew. Termin składania ofert do dnia 14.09.2020r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS – Spółka z o.o.,  ogłasza konkurs ofert na wykonanie nasadzeń drzew  w Sosnowcu.

Zakres prac:

Wykonanie nasadzeń w ilości 7 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny „Globosum” o obwodach pni min. 14 cm i wysokości min. 2m na wskazanej działce przez zamawiającego obręb Klimontów.

Do nasadzeń należy wykorzystać materiał szkółkarski kilkuletni, bez uszkodzeń z zakrytym systemem korzeniowym, prawidłowo ukształtowaną koroną z zachowaniem charakterystycznego dla gatunków i odmian pokroju.

Kontakt telefoniczny 500-85-55–88

Termin składania ofert do dnia: 14.09.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nasadzenia Klimontów”, bądź przez adres mailowy: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu