Zamówienia
Wykonanie podziału działek o numerach ewidencyjnych 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU zgodnie z załączonym planem zagospodarowania.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS Spółka z o.o.,  ogłasza konkurs ofert na podział działek O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU zgodnie z załączonym planem zagospodarowania.

Zakres prac:

1.Działki znajdujące się w 4  księgach należy działki przenieść do jednej księgi wieczystej

2.Podział działek z zaznaczeniem punktów granic pod ogrodzenie

Kontakt telefoniczny 32 364 20 30 Szczepan Grabowski

Termin składania ofert do dnia: 08.06.2020r.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie oraz sporządzenia kalkulacji cenowej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „podział działek Kwiatowa Dolina”, bądź przez adres mailowy: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Załączniki do pobrania: