Zamówienia
Wykonanie podziału działki o numerze ewidencyjnym 1193 OBRĘB 0011 przy ul. Ordonówny i Kiepury zgodnie z załączonym planem zagospodarowania. Termin składania ofert do dnia 16.07.2020r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS Spółka z o.o.,  ogłasza konkurs ofert na podział działki o NUMERZE EWIDENCYJNYM 1193 obręb 0011  w Sosnowcu.

Zakres prac:

Należy dokonać podziału działki 1193 obręb 0011 w następujący sposób:

– wyodrębnienie 24 sztuk działek  pod usytuowanymi  garażami (kolor zielony w załączniku)

– wyodrębnienie drogi dojazdowej do kompleksu 24 sztuk garaży (kolor żółty w załączniku)

– wyodrębnienie pozostałej części niezagospodarowanej działki (kolor różowy w załączniku)

Kontakt telefoniczny 32 364 20 30 Szczepan Grabowski

Termin składania ofert do dnia: 16.07.2020r.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie oraz sporządzenia kalkulacji cenowej.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „podział działek Garaże”, bądź przez adres mailowy: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Załączniki do pobrania: