Zamówienia
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w administrowanych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Termin składania ofert do dnia 22.10.2020r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS Spółka z o.o. w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania : „Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych”

Termin składania ofert: do 22.10.2020

Zakres prac do opracowania:

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej lokalach mieszkalnych (przegląd 5 letni zgodnie z prawem budowlanym) wskazanych przez Centrum Obsługi Wspólnot

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; MZBM -TBS Sp. z o.o. –pomiary elektryczne

W ofercie prosimy o podanie ceny jednostkowej za wykonanie pomiarów w jednym mieszkaniu.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

 

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.