Zamówienia
Zaproszenie do składania ofert. MZBM. Termin składania ofert 26.02.2018 godzina: 15:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o.  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Współtworzenie i doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania przetargowego w formule sfinansuj i wybuduj, pomoc w przeprowadzeniu postępowania i doprowadzenie do zawarcia ważnej umowy w zakresie budowy osiedla trzech budynków wielorodzinnych”

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

MZBM – TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec ( I piętro – sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26.02.2018 r. do godziny 15:00.

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela: Szczepan Grabowski , tel. 32 364-20-30.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy