OFERTA
Finansowanie przedsięwzięć
Pomagamy Wspólnotom Mieszkaniowym w pozyskiwaniu finansowania remontów i inwestycji.

Pozyskanie środków finansowych na rzecz przeprowadzenia inwestycji dla nieruchomości jest problemem, z którym często borykają się Wspólnoty Mieszkaniowe. Zaliczki wpłacane przez mieszkańców na poczet funduszu remontowego stanowią główne źródło, z którego pokrywane są wydatki na remonty. Koszty takich inwestycji zazwyczaj znacznie przewyższają zdolności budżetu, którym dysponuje Wspólnota Mieszkaniowa. Konieczne jest więc uzyskanie środków z innych źródeł finansowych. W tym zakresie możesz liczyć na nasze wsparcie.

Wyróżnia nas wysoka skuteczność

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy kompleksową i efektywną obsługę w obszarze pozyskiwania funduszy na realizację wielu przedsięwzięć remontowych, w tym specjalistycznych jak: termomodernizacja, uciepłownienie czy utylizacja azbestu. Wsparcie finansowe uzyskiwane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także dzięki udzielanym kredytom bankowym i kredytom preferencyjnym.

Dlaczego warto?

Szeroka i bieżąca wiedza naszych pracowników o dostępnych źródłach finansowania celowego oraz bogate doświadczenie, pozwala skutecznie pozyskiwać środki dla Państwa nieruchomości – praktycznie bez angażowania Was w skomplikowany proces przygotowania formalno-prawnego dokumentacji, obsługi finansowej dotacji lub kredytu i rozliczenia finansowego po zakończonej inwestycji.

Zawsze poszukujemy najlepszych rozwiązań