MZBM
Organy Spółki
I. Zgromadzenie Wspólników
2017-07-13
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Sosnowca.
CZYTAJ WIĘCEJ
II. Rada Nadzorcza
2017-07-12
Organ kontrolny – sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
CZYTAJ WIĘCEJ
III. Zarząd
2017-07-11
Prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
CZYTAJ WIĘCEJ