MZBM
II. Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Malinowski

Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej – Gabriela Łyczak-Ślacan

Członek Rady Nadzorczej – Maria Bujak

Członek Rady Nadzorczej – Marcin Gadecki

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Sułkowski