MZBM
II. Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Malinowski

Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej – Grzegorz Sułkowski

Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Jazowy