MZBM
III. Zarząd

Prezes Zarządu – Agnieszka Czechowska-Kopeć

Członek Zarządu – Agnieszka Wajda