Zamówienia
Ogłoszenia MZBM
Ogłoszenie na najem garaży stanowiących własność i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2021-10-07
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021/2022.
2021-09-06
Wymiana pionu wodnego 1 pion 3 kondygnacje oraz wymiana poziomu wodnego w 2 klatkach wraz z montażem zaworów pod pionowych . Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PP. WMN Grota Roweckiego 11. Termin składania ofert do dnia: 23.08.2021.
2021-08-10
Wykonanie zaleceń kominiarskich wynikających z corocznych przeglądów kominiarskich na Wspólnotach Mieszkaniowych. COK 2. Termin składania ofert do dnia: 12.07.2021r.
2021-06-30
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: „Ogłoszenie na najem garaży stanowiących własność i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2020-06-04
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019/2020.
2019-09-27