Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla inwestycji „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla inwestycji „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU”

Oferta powinna zawierać wycenę przygotowania poniższej dokumentacji:

• projekt architektoniczno- budowlany budowy sieci gazowej wraz z przyłączami
• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);
• kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);
• kosztorys ślepy;

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

• dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w ust. 2 powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.
• uzyskać pozwolenie na budowę dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym terminowe wykonanie robót przebudowy instalacji gazowej

Oferta powinna uwzględniać podział prac na etapy:
Etap I –    Segment 1 – 15
Etap II –  Segment 16 – 33
Etap III – Segment 34 – 43

Kontakt telefoniczny 32 364 20 30 Szczepan Grabowski

Termin składania ofert do dnia: 31.08.2020r.

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla inwestycji „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU”, bądź przez adres mailowy: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Załączniki do pobrania:

PLAN NUMERACJI PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Warunki przyłączenia do sieci gazowej ETAP I

Warunki przyłączenia do sieci gazowej ETAP II

Warunki przyłączenia do sieci gazowej ETAP III

 

https://occmakeup.com/ https://slot-gacor.kc-core-dev.gcp.oreilly.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://slot88.media-b2c.quotatis.fr/ https://restorecal.org/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/
Kreditgratis Joker123 Savaya303 slot pulsa slot deposit pulsa Pragmatic Play Slot88 slot online Joker123 gaming