Zamówienia
Zamówienia publiczne bieżące
"Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka”.
2018-05-19
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka”
2018-05-19
Zaproszenie do składania ofert. MZBM. Termin składania ofert 26.02.2018 godzina: 15:00
2018-02-19