Zamówienia
Zamówienia publiczne bieżące
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pn. „Kwiatowa Dolina” wraz z budową zespołu garaży, budową parkingu oraz infrastrukturą techniczno-drogową na działce o numerze ewidencyjnym 2810 obręb Klimontów przy ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego w Sosnowcu – Etap 3. (znak sprawy: ZP/01/MZBM/21)
2021-04-22
Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2021-03-22
Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2021-03-05
Dostawa kotłów gazowych kondensacyjnych. Termin składania ofert do dnia 15.03.2021r.
2021-02-26
Podział geodezyjny działek nr 2241/4, 2451 obręb 0012 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 25.01.2021r.
2021-01-19