Zamówienia
Zamówienia publiczne bieżące
„Pogotowie techniczne dla nieruchomości zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu z podziałem na dwie części" (znak sprawy: ZP/02/MZBM/22)
2022-04-26
Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2022-04-04
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2022-04-01
„Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu" (znak sprawy: ZP/01/MZBM/22)
2022-03-14