Zamówienia
Zamówienia publiczne bieżące
Wykonanie fundamentów pod garaże przy zbiegu ulic Ordonówny i Kiepury w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.09.2019r.
2019-09-04
Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
2018-12-04
Opracowanie koncepcji i uzyskanie warunków zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2018-11-28