Zamówienia
Zamówienia publiczne bieżące
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w administrowanych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Termin składania ofert do dnia 22.10.2020r.
2020-10-13
Wykonanie nasadzeń po wycince drzew. Termin składania ofert do dnia 14.09.2020r.
2020-09-04
Wykonanie podziału działki o numerze ewidencyjnym 1193 OBRĘB 0011 przy ul. Ordonówny i Kiepury zgodnie z załączonym planem zagospodarowania. Termin składania ofert do dnia 16.07.2020r.
2020-07-08
Wykonanie podziału działek o numerach ewidencyjnych 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU zgodnie z załączonym planem zagospodarowania.
2020-06-01
Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
2018-12-04
Opracowanie koncepcji i uzyskanie warunków zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2018-11-28