Zamówienia
Zamówienia publiczne bieżące
Wykonanie podziału działek o numerach ewidencyjnych 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU zgodnie z załączonym planem zagospodarowania.
2020-06-01
Wykonanie utwardzenia terenu dla kompleksu garaży przy zbiegu ulic Kiepury i Ordonówny w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 07.05.2020r.
2020-04-29
Wykonanie instalacji elektrycznej dla kompleksu garaży przy zbiegu ulic Kiepury i Ordonówny w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 5.05.2020r.
2020-04-28
„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2020-04-23
Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego dla kompleksu garaży przy zbiegu ulic Kiepury i Ordonówny w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 24.04.2020r.
2020-04-17
Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
2018-12-04
Opracowanie koncepcji i uzyskanie warunków zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2018-11-28