Zamówienia
Zamówienia publiczne bieżące
„Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów”
2020-03-12
„Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2020-01-22
Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
2018-12-04
Opracowanie koncepcji i uzyskanie warunków zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2018-11-28