Zamówienia
„Kompleksowe ubezpieczenie MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu” (znak sprawy: ZP/04/MZBM/21)

Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:
https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,64937,38fcf18b093fdaa9016a4b84255dfcaf.html