Zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2017  r., poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka”.

Numer zamówienia: WZP.271.1.94.2018.MZBM

Składanie ofert do dnia 10.09.2018 r. do godziny 13:00.

 

SIWZ Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS152-348246-pl

Załącznik nr 4 do SWIZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ -dokumentacja techniczna 1

Załącznik nr 3 do SWIZ – dokumentacja techniczna 2

Załącznik nr 3 do SIWZ -dokumentacja techniczna 3

Załącznik nr 3 do SIWZ – dokumentacja techniczna 4

Żłobek_patio-ie_-przedmiar

Żłobek_wew-ie_-przedmiar

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – sprostowanie 2018-OJS160-366350

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-OJS215-491517

https://occmakeup.com/ https://slot-gacor.kc-core-dev.gcp.oreilly.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://slot88.media-b2c.quotatis.fr/ https://restorecal.org/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/
Kreditgratis Joker123 Savaya303 slot pulsa slot deposit pulsa Pragmatic Play Slot88 slot online Joker123 gaming