Zamówienia
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pn. „Kwiatowa Dolina” wraz z budową zespołu garaży, budową parkingu oraz infrastrukturą techniczno-drogową na działce o numerze ewidencyjnym 2810 obręb Klimontów przy ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego w Sosnowcu – Etap 3. (znak sprawy: ZP/01/MZBM/21)

Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,43125,6b6ed5a249b7e07c8579fe97e165423e.html