Zamówienia
Zamówienia publiczne – zakończone
„Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2022-01-17
„Kompleksowe ubezpieczenie MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu” (znak sprawy: ZP/04/MZBM/21)
2021-11-15
Dostawa sprzętu serwerowego w ilości 2 sztuk wraz z oprogramowaniem Windows Server dla MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2021-11-02
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z folderem i wizualizacją 3D na potrzeby przygotowania procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla realizacji inwestycji: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem na poziomie parteru na działkach o numerach ewidencyjnych 2451 i 2241/4, obręb 0012 przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu. (znak sprawy: ZP/03/MZBM/21)
2021-06-17
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z folderem i wizualizacją 3D na potrzeby przygotowania procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla realizacji inwestycji: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem na poziomie parteru na działkach o numerach ewidencyjnych 2451 i 2241/4, obręb 0012 przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu. (znak sprawy: ZP/02/MZBM/21)
2021-06-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pn. „Kwiatowa Dolina” wraz z budową zespołu garaży, budową parkingu oraz infrastrukturą techniczno-drogową na działce o numerze ewidencyjnym 2810 obręb Klimontów przy ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego w Sosnowcu – Etap 3. (znak sprawy: ZP/01/MZBM/21)
2021-04-22
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla inwestycji „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA”
2020-08-18
Okresowa kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2020-07-06
BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA”
2020-06-19
„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2020-04-23
„Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów”
2020-03-12
„Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2020-01-22
„Dostawa i montaż prefabrykowanych garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury dla MZBM-TBS Sp. z o. o. w Sosnowcu”
2019-09-09
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. „KWIATOWA DOLINA” NA DZIAŁKACH NR 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU
2019-09-05
„Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2019-06-13
Budowa przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO - na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury
2019-03-19
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2019-03-01
Dostawa worków na odpady komunalne
2019-02-06
„Okresowa kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”.
2019-01-31
„Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2019-01-31
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2019-01-07
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2018-12-11
Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
2018-12-04
Opracowanie koncepcji i uzyskanie warunków zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2018-11-28
Dostawa sprzętu komputerowego dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2018-11-05
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2018-10-20
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka"
2018-08-09
"KWIATOWA DOLINA"
2018-08-07
„Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2018-08-07
Numer zamówienia: ZP/03/MZBM/2018
2018-07-23
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka
2018-07-14
Numer zamówienia: ZP/02/MZBM/2018
2018-07-11
Numer zamówienia: ZP/01/MZBM/2018 - ogłoszenie dotyczące inwestycji "KWIATOWA DOLINA"
2018-07-02
"Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka”.
2018-05-19