Zamówienia
Zamówienia publiczne – zakończone
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2019-03-01
Dostawa worków na odpady komunalne
2019-02-06
„Okresowa kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”.
2019-01-31
„Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2019-01-31
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2019-01-07
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2018-12-11
Dostawa sprzętu komputerowego dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2018-11-05
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2018-10-20
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka"
2018-08-09
"KWIATOWA DOLINA"
2018-08-07
„Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2018-08-07
Numer zamówienia: ZP/03/MZBM/2018
2018-07-23
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka
2018-07-14
Numer zamówienia: ZP/02/MZBM/2018
2018-07-11
Numer zamówienia: ZP/01/MZBM/2018 - ogłoszenie dotyczące inwestycji "KWIATOWA DOLINA"
2018-07-02
"Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka”.
2018-05-19