Zamówienia
Zamówienia publiczne – zakończone
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka"
2018-08-09
"KWIATOWA DOLINA"
2018-08-07
„Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2018-08-07
Numer zamówienia: ZP/03/MZBM/2018
2018-07-23
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka
2018-07-14
Numer zamówienia: ZP/02/MZBM/2018
2018-07-11
Numer zamówienia: ZP/01/MZBM/2018 - ogłoszenie dotyczące inwestycji "KWIATOWA DOLINA"
2018-07-02
"Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka”.
2018-05-19
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka”
2018-05-19
Zaproszenie do składania ofert. MZBM. Termin składania ofert 26.02.2018 godzina: 15:00
2018-02-19
Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2018-02-16
„Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2018-01-31
ZP/02/MZBM/17 z dnia 17.11.2017r.
2017-11-21