Zamówienia
Zamówienia publiczne – zakończone
Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2021-03-22
Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2021-03-05
Dostawa kotłów gazowych kondensacyjnych. Termin składania ofert do dnia 15.03.2021r.
2021-02-26
Podział geodezyjny działek nr 2241/4, 2451 obręb 0012 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 25.01.2021r.
2021-01-19
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w administrowanych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Termin składania ofert do dnia 22.10.2020r.
2020-10-13
Wykonanie nasadzeń po wycince drzew. Termin składania ofert do dnia 14.09.2020r.
2020-09-04
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla inwestycji „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA”
2020-08-18
Wykonanie podziału działki o numerze ewidencyjnym 1193 OBRĘB 0011 przy ul. Ordonówny i Kiepury zgodnie z załączonym planem zagospodarowania. Termin składania ofert do dnia 16.07.2020r.
2020-07-08
Okresowa kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2020-07-06
BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA”
2020-06-19
Wykonanie podziału działek o numerach ewidencyjnych 413/55, 413/56, 413/57 I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. RYDZA ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU zgodnie z załączonym planem zagospodarowania.
2020-06-01
„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2020-04-23
„Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz członków ich rodzin, w tym partnerów”
2020-03-12
„Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2020-01-22
„Dostawa i montaż prefabrykowanych garaży na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury dla MZBM-TBS Sp. z o. o. w Sosnowcu”
2019-09-09
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLEŃ I DECYZJI DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. „KWIATOWA DOLINA” NA DZIAŁKACH NR 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU
2019-09-05
„Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2019-06-13
Budowa przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO - na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury
2019-03-19
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2019-03-01
Dostawa worków na odpady komunalne
2019-02-06
„Okresowa kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”.
2019-01-31
„Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2019-01-31
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2019-01-07
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2018-12-11
Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
2018-12-04
Opracowanie koncepcji i uzyskanie warunków zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2018-11-28
Dostawa sprzętu komputerowego dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2018-11-05
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2018-10-20
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka"
2018-08-09
"KWIATOWA DOLINA"
2018-08-07
„Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2018-08-07
Numer zamówienia: ZP/03/MZBM/2018
2018-07-23
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na potrzeby żłobka
2018-07-14
Numer zamówienia: ZP/02/MZBM/2018
2018-07-11
Numer zamówienia: ZP/01/MZBM/2018 - ogłoszenie dotyczące inwestycji "KWIATOWA DOLINA"
2018-07-02
"Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka”.
2018-05-19