Zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z folderem i wizualizacją 3D na potrzeby przygotowania procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla realizacji inwestycji: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem na poziomie parteru na działkach o numerach ewidencyjnych 2451 i 2241/4, obręb 0012 przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu. (znak sprawy: ZP/03/MZBM/21)

Zamawiający informuje, iż dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,48650,6505e8a0c0e1a90d8da8879e49a437f0.html