Zamówienia
„Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Dostawa artykułów biurowych dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”.

Najważniejsze informacje dot. postępowania zostały zawarte w załączonym pliku pod nazwą Informacje Niezbędne do Wyboru Ofert.

Składanie ofert do dnia 26.01.2022 r. do godziny 13:00.