Zamówienia
„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.04.2020 r. do godziny 14:00.

 

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.