Zamówienia
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: “Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Najważniejsze informacje dot. postępowania zostały zawarte w załączonym pliku pod nazwą Informacje Niezbędne do Wyboru Ofert.

Składanie ofert do dnia 08.04.2022 r. do godziny 13:00.